CÉGISMERTETŐ  INFOMÁTRIX  HÍREK  BELÉPÉS  
    Infomátrix     Tech. feltételek       GY.I.K                  

Az infoMátrix SRV modulja a járműjavító tevékenységet munkalapok segítségével tartja nyilván.
Több márkás vagy telephelyes környezetben ki lehet alakítani több munkalaptípust a jármű márkája, a javítást végző telephely vagy azon belül műhely szerint is, de egy jármű egyszeri szervizben tartózkodásához elegendő egyetlen munkalapot nyitni. Erre a munkalapra több művelet formájában fel lehet venni az egymástól független javításokat (pl. egy kötelező szerviz, két garanciális probléma, egy biztosítós és egy saját kár). Az egyes műveletek költségeit különböző költségviselőkre ki lehet terhelni, van lehetőség megosztott költségvállalásra is (jellemző példa a méltányosság). Tetszőleges sok művelet és tetszőleges sok költségviselő lehet egy munkalapon, tetszőleges költségvállalási arányokkal.

A munkalapnyitás és a járműátvétel adminisztrálásának pontosságát hordozható eszközök támogatásával javítjuk. Rádiós kapcsolattal ellátott tenyérszámítógépek számára az infoMátrix rendelkezik egy felülettel, melyen a munkafelvétel részletei rögzíthetők. A munkafelvételi pulthoz visszatérve a rögzített adatokból egyszerűen megnyitható a munkalap.

A tényleges alkatrészfelhasználás és a munkavégzés naplózása időben elkülönülhet a költségek rendezésétől, a javítások elvégzése közben vagy azt követően is a költségfelosztás szabadon állítható. Minden költségviselő a saját alkatrészár-, munkadíj- és kedvezmény feltételeivel állja a költségek ráeső részét.

Az infoMátrix a munkalap kezelése során őrködik az ügyviteli folyamat zártsága felett: finoman hangolható jogosultsági rendszeren keresztül teszi lehetővé a kezelőknek az adatok módosítását, elhatárolja egymástól a különböző területeken dolgozó alkalmazottak lehetőségeit. A munkalapot a munkafelvevő nyitja meg, de az anyagokat már csak a raktáros tudja kiadni rá, a munkafelvevő mindössze normázni tudja azt. A számlát már a pénzügy készíti el.

A munkalap megnyitásakor kinyomtatásra kerülő nyomtatott munkalap adattartalma, külleme igény szerint szabályozható. A normázás során gyári- és saját normakönyvek alkalmazhatók, a normatételekben megfogalmazott teljesítmény egy vagy több szerelőhöz köthető. A normatétel díját a differenciálható tarifatábla alapján állapítja meg a program és figyelembe veszi a kedvezménypolitikában megfogalmazott korrekciókat. Kidolgozásra került az alvállalkozó bevonásával végzett áthárított szolgáltatás folyamatának logisztikája, az így nyert árbevétel számvitelileg helyes kezelése. Alkatrészek és szolgáltatások összevonásával csomagok képezhetők, melyek az ügyvitel során növelik a hatékonyságot, marketing és árpolitikai célok elérésében segítenek. Flottás ügyfelek számára gyűjtőszámla készíthető.

A szerviz modul illeszthető a jármű gyártója és importőre által üzemeltetett informatikai infrastruktúrához. Számos üzemelő infoMátrix példány cserél adatokat ilyen rendszerekkel. Érkezhetnek így a visszahívási akciókban érintett járművek adatai, melyeket az infoMátrix tárol és kezel, munkalap nyitáskor a jármű érintettségét automatikusan felismeri. Rögzíthető a gyári garanciális rendszerben lejelentett munkalapon az ott kapott azonosító, és az importőrők által igényelt statisztikai kimutatásokat is elkészíti az infoMátrix.

   A javító kapacitások lekötésének nyilvántartásában, a kapacitás kihasználtságának mérésében is a döntéshozók társa a szoftver. Előjegyzési naptárt vezet, jegyzi a szerelők jelenlétének és valós munkaidő-felhasználásának adatait. Ezekből részletes kimutatás nyerhető ki, amely segít a munkaszervezés kialakításában, alapot szolgáltat a teljesítmény-bérezés számításaihoz. Nagy, szerelőcsoportos szervizüzem esetére szerviz-logisztikai kiegészítéssel bővíthető, amely a több álláson, több szerelővel párhuzamosan dolgozó csoportok munkaszervezését támogatja.

Az infoMátrix SRV modulja alakíthatóságának, rugalmasságának köszönhetően széles körben használható a járműjavító iparban, független- és márkaszervizek, szerényebb forgalmú és több műhelyes szervizek egyaránt sikeresen alkalmazhatják. Komfortja a mindennapi adatrögzítést végzők, kifinomultsága és teljesítménye a döntéshozók munkáját könnyíti.  Az Ön IP címe: 54.197.24.206  
©2005 Main-Car Kft. Minden jog fenntartva!